Sedinte ale Consiliului Local

2022

 • HCL 01 privind centru de zi
 • HCL 02 privind organizare retea scolara 2022 - 2023
 • HCL 03 privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
 • HCL 04 privind plan lucrari
 • HCL 05 privind desemnare consilieri comisia evaluare performante prof. secretar
 • HCL 06 privind închirieire dom. privat Scânteia
 • HCL 07 privind concesionare dom. privat Iazu
 • HCL 08 privind aprobarea contului de executie anual
 • HCL 09 privind finantare sectiune de dezvoltare buget
 • HCL 10 privind asociere Scanteia ADI PERIURBANĂ
 • HCL 11 privind asociere Scanteia URBAN
 • HCL 12 privind inscriere program statie incarcare vehicule electrice
 • HCL 13 privind aprobare punerea la disp. CLFF Scânteia a unui teren
 • HCL 14 privind modificare hcl 37/27.05.2021
 • HCL 17 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei de pajiste
 • HCL 19 privind alegerea presedintelui de sedinta
 • HCL 20 privind regulamentului pentru achiziția de imobile
 • HCL 23 privind rectificare buget
 • HCL 24 privind indexare taxe si impozite aplicabile incepând cu anul 2022
 • HCL 25 privind aprobarea contului de executie la 31.03.2022

 

 

 

2020

 • HCL 01 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare
 • HCL 02 privind aprobarea contului de executie la 31.12.2019
 • HCL 03 privind aprobarea organizarii retelei scolare
 • HCL 04 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local si venituri proprii inregistrate la sfarsitul anului 2019
 • HCL 05 privind modificare hcl nr. 6 din 29.01.2019
 • HCL 06 PRIVIND INCHIRIERE CABINET MEDICAL SCANTEIA
 • HCL 07 PRIVIND INCHIRIERE CABINET MEDICAL Iazu
 • HCL 08 Act aditional contract delegare ADI SALUBRIS GROUP 2010
 • HCL 09 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a bugetului de venituri proprii
 • HCL 10 privind modificarea regulamentului salubrizare ADI SALUBRIS GROUP SRL
 • HCL 11 privind modificare caiet de sarcini
 • HCL 12 privind modificare hcl taxe
 • HCL 13 privind aprobarea tarifului pentru activităţile de salubrizare
 • HCL 14 privind alocare sumei de 70 000 lei din bugetul local în vederea achiz. unui bun imobil
 • HCL 15 privind modificare HCL inchiriere cabinet medical Scanteia
 • HCL 16 pribind modificare HCLnchiriere cabinet medical Iazu
 • HCL 17 privind probarea Regulamentului de Organizare și Functionare
 • HCL 22 privind aprobarea modificarii hotararii nr. 17 din anul 2020
 • HCL 23 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile pe anul 2021
 • HCL 24 privind aprobarea contului de executie bugetara pe cele doua sesctiuni la 31.03.2020
 • HCL 25 privind aprobarea modificarii hotararii nr. 06 din 23.01.2020
 • HCL 26 privind aprobarea modificarii hotararii nr. 07 din 23.01.2020
 • HCL 27 privind modificarea bugetului local pe anul 2020
 • HCL 28 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor
 • HCL 29 privind alegerea presedintelui de sedinta
 • HCL 30 privind revocarea unor acte administrative aprobate de CL
 • HCL 31 privind aprobare strategiei de dezvoltare 2021-2027
 • HCL 32 privind aprobarea inceperii investitiei - Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public

 

 

 

 

 

2018

 

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR All Rights Reserved.